×
 

Ledenadministratie

Informatie over het lidmaatschap

Lidmaatschap: 

  Kalenderjaar 2019     € 13,00
    65+ €  7,80
 

Bank: 

  ING NL27 INGB  0003 7704 09
    RABO NL16 RABO 0159 7944 63
    ten name van penningmeester
    Wijkvereniging Den Akert
 

Wijkgebouw:

  Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
    Telefoon: 040-2860001

Aanvullende informatie en inschrijving

Ledenadministratie: Marianne Toonders 

Telefoon: 040-2851678 of 06-48052303

of via de mail: info@denakert.nl

Inschrijven

De wijkvereniging registreert de persoonsgegevens van nieuwe leden. Persoonlijke aanmelding is toegestaan door personen vanaf 16 jaar. Daar waar sprake is van een gezinssituatie is automatisch het gehele gezin lid.

Om lid te kunnen worden kunt u zich telefonisch, schriftelijk of digitaal aanmelden.

In geval van digitale aanmelding vindt u het inschrijfformulier onder Documenten of  kunt u hier downloaden. Kies voor openen met Microsoft Word. Klik op 'bewerken inschakelen'. Vul het formulier volledig in en sla het document op in een map op uw eigen pc. Stuur het vervolgens via e-mail, met als onderwerp 'Inschrijving nieuw lid', als bijlage aan info@denakert.nl

 

Het bedrag voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering, daarna gepubliceerd in het wijkblad en op onze website.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen vanaf 2019:

  • Per gezin: € 13,00 per jaar.
  • Voor de leeftijdscategorie vanaf 65 jaar: € 7,80 per jaar.

Betaling

Nieuwe leden ontvangen van de ledenadministratie ter bevestiging een welkomstbrief. U ontvangt tevens een acceptgiro voor betaling van het lidmaatschap. Vervolgens jaarlijks in de maand november.Met de betaling van het lidmaatschapsgeld gaat u ook akkoord met het privacyreglement van Wijkvereniging Den Akert. Na betaling ontvangt u een lidmaatschapskaart waarmee u kunt deelnemen aan de activiteiten.

Als u betaalt via telebankieren vermeld dan uw betalingskenmerk, naam en adres.

Na ontvangst van uw betaling verstrekken wij u in december of begin januari de lidmaatschapskaart.

Deze kaart wordt één keer per jaar verstrekt en heeft u nodig bij deelname aan activiteiten. Bij verlies kunt u een nieuwe kaart aanvragen voor € 1,50.

Bij een herinnering voor de betaling van het lidmaatschap wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

65 jaar geworden? Geef dit dan door aan de ledenadministratie zodat het lidmaatschap daarop aangepast kan worden.

Opzeggen lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan kunt u dit zelf doorgeven aan de ledenadministratie. U kunt dit doen per e-mail of per brief gericht aan:

Wijkvereniging Den Akert

Eikelaar 2A

5664 XE Geldrop

Er wordt bij opzegging geen lidmaatschapsgeld terugbetaald.

Adreswijziging

Adreswijzigingen, veranderingen in uw e-mailadres of veranderingen in uw lidmaatschap kunt u schriftelijk of via e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.                              

 

Documents

Related