×
 

Inschrijven

De contributie van ZV Thalassa is als volgt opgebouwd (bedragen per kwartaal):

2020
Basiscontributie € 45,75
Toeslagen:
Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,00
Opleiding zwemtechnieken € 0,00
Extra activiteit € 15,00
Startvergunninghouders € 19,00
Kortingen: 3de gezinslid (en verder) € 7,50

Startvergunninghouders

De waterpoloërs en wedstrijdzwemmers die ook aan wedstrijden willen meedoen, moeten in het bezit zijn van een startvergunning. Deze vergunning wordt door de vereniging aangevraagd. Omdat hiermee behoorlijk hoge kosten gemoeid zijn, wordt de basiscontributie vermeerderd met een speciale toeslag voor startvergunninghouders.

Kortingen

De contributie kan alleen per kwartaal betaald worden. Betaling vindt plaats per automatische incasso. De contributie voor derde en verdere gezinsleden wordt verminderd met € 7,50 per kwartaal. Deze korting geldt voor gezinsleden wonende op hetzelfde adres.

Betaling

Nieuwe leden ontvangen van de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van de inschrijving. In dit bericht wordt ook aangegeven wanneer de contributie voor het eerst zal worden geïncasseerd en hoe groot dit bedrag zal zijn. Maak dus geen geld over.

Inschrijven

Om lid te kunnen worden moet u zich aanmelden met behulp van het ZV Thalassa inschrijfformulier. Dit formulier moet volledig ingevuld én ondertekend worden ingeleverd bij de trainer. Deze zorgt ervoor dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt. U kunt het inschrijfformulier via onderstaande link downloaden; mocht dit niet lukken dan kan de trainer altijd voor een inschrijfformulier zorgen. Als u op de link klikt, wordt de Acrobat Reader geopend om het bestand te lezen. Als u het inschrijfformulier wilt opslaan klikt u met de rechtermuistoets op de hyperlink. Vervolgens kiest u “Link opslaan als …”.

Download hier het ZV Thalassa inschrijfformulier.

Opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan moet u dit zelf doorgeven aan de ledenadministratie. U kunt dit doen per e-mail of per brief gericht aan onderstaand adres. U kunt uw lidmaatschap dus nooit bij de trainer stopzetten!

U kunt uw lidmaatschap per kwartaal beëindigen. Geef hierbij uiterlijk 2 weken voor het einde van een kwartaal aan wanneer u uw lidmaatschap op wil zeggen.

Adreswijziging

Adreswijzigingen, veranderingen in uw e-mailadres of veranderingen in uw lidmaatschap moet u schriftelijk doorgeven aan de

Ledenadministratie:

Ledenadministratie ZV Thalassa, Postbus 255, 5660 AG Geldrop.

E-mail: ledenadministratie@zvthalassa.nl

Related